This is an example of a HTML caption with a link.
 
 

Bilimsel Program


Untitled Document
10 NİSAN 2014 ,PERŞEMBE 11 NİSAN 2014 ,CUMA 12 NİSAN 2014 ,CUMARTESİ

10 NİSAN 2014 ,PERŞEMBE
08:30–09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00–10:00 KONFERANS :Otoinflamatuar Hastalıklara Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanları : Kamil DİLEK, Alaattin YILDIZ
FMF ve Diğer Otoinflamatuar Hastalıklar : Kolşisin ve Ötesi

Ahmet GÜL
 
10:00 – 11:15 HİPERTANSİYON PANELİ
Oturum Başkanları :Çetin TURGAN, Mehdi YEKSAN
10:00-10:20 Yeni Hipertansif Hastanın Değerlendirimi
Nurol ARIK
 
10:20–10:40 Özel Hasta Gruplarında Hipertansiyon
Savaş ÖZTÜRK
 
10:40 – 11:00 Hipertansiyon Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
Mehmet KANBAY
 
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15 – 11:30 KAHVE ARASI
11:30 – 12:30 UYDU SEMPOZYUMU
"
KBH’ın Erken Evrelerinde Selektif Vitamin D Reseptör Aktivasyonu’nun Önemi"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Galip GÜZ
Konuşmacı: Prof. Dr. Jose Luis GÓRRIZ
12:30 – 13:300 ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 – 13:30 POSTER TARTIŞMALARI
  Oturum Başkanları:
Melda DİLEK, Ayhan DOĞUKAN, Dede ŞİT, Mustafa KELEŞ
PS-01 / PS–39 (sunum programını görmek için tıklayınız )
13:30 – 14:30 UYDU SEMPOZYUMU
"Fabry; Multisistemik, Progresif, Genetik Geçişli"

Oturum Başkanı: Mustafa GÜLLÜLÜ
Konuşmacılar:

Fabry Hastalığına Nefrolojik Bakış
Zerrin Bicik BAHÇEBAŞI

Fabry Hastalığına Metabolik Bakış
Işıl ÖZER
14:30 – 15:00 KAHVE ARASI
15:00 – 16:00 KONFERANS
Oturum Başkanları : Galip GÜZ, Saime PAYDAŞ
Polikistik Böbrek Hastalığı : Patogenez ve Tedavide Yeni Gelişmeler
Ali AKÇAY
16:00 – 18:15 PERİTON DİYALİZİ PANELİ
Oturum Başkanları : Mahmut YAVUZ, Nurhan ÖZDEMİR
16:00 – 16:20 Diyalize Başlamada Periton Diyalizi
Bülent TOKGÖZ
16:20 – 16:40 Periton Diyalizi Solüsyonları
Rümeyza KAZANCIOĞLU
 
16:40 – 17:00 Periton Diyalizinde Teknik Sağkalım
Fevzi ERSOY
 
17:00 – 17:20 KKY Hastalarında Yeni Bir Alternatif UF
Mustafa CİRİT
 
17:20 – 17:45 Tartışma
17:45 - 18:15 Nefroloji'de Akılcı İlaç Kullanımı
Taner BAŞTÜRK
 

11 NİSAN 2014 CUMA
08:30 – 09:30 KONFERANS : Kök Hücre Tedavileri : Temel Bilimlerden Kliniğe
Oturum Başkanları : Süleyman TÜRK, Hayriye SAYARLIOĞLU
Kök Hücrelerin İmmunosüpresif Özellikleri: Preklinik Kanıtlar :Erdal KARAÖZ
Kök Hücre ve Klinik Uygulamalar:Ercüment OVALI
 
 
09:30 – 10:45 GLOMERULONEFRİT PANELİ
Oturum Başkanları : Ali Rıza ODABAŞ, Neslihan SEYREK
09:30 – 09:50 FSGS : Patogenez ve Tedavi
Kayser ÇAĞLAR
 
09:50 – 10:10 Membranöz Glomerulonefrit : Patogenez ve Tedavi
Nüket BAVBEK
 
10:10 – 10:30 Kompleman ve Böbrek
Yaşar ÇALIŞKAN
 
10:30 – 10:45 Tartışma
10:45 – 11:15 KAHVE ARASI
11:15 – 12:15 UYDU SEMPOZYUMU
“SHPT tedavisi ve Sinakalsetin yeri”

Moderatör: Fevzi ERSOY
Konuşmacı: Alaattin YILDIZ
12:15 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:15 – 13:30 POSTER TARTIŞMALARI
Oturum Başkanları:
Dilek TORUN, İbrahim AKDAĞ, Serdar KAHVECİOĞLU, Abdulkadir ÜNSAL
PS-40 / PS-84 (sunum programını görmek için tıklayınız )
 
13:30 – 14:30 KLİNİKOPATOLOJİ TOPLANTI
Alaattin YILDIZ, Halil YAZICI, Yasemin ÖZLÜK
14:30 – 16:00 HEMODİYALİZ PANELİ
Oturum Başkanları: Musa BALİ, İbrahim KARAYAYLALI
14:30 – 14:50 Hemodiyaliz ve Inflamasyon
İlker YILMAZ
 
14:50 – 15:10 Adinamik Kemik Hastalığı
Gülay AŞÇI
 
15:10 – 15:30 Vasküler Kalsifikasyon Güncelleme: Patogenez, Önleme ve Tedavisi
Siren SEZER
 
15:30 – 15:50 Hemodiyaliz Hastalarında Mortalite Azaltılabilir mi?
Ercan OK
 
15:50 – 16:00 Tartışma
16:00 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30 – 17:45 PANEL: İLAÇLAR VE BÖBREK
Oturum Başkanları : Murat DURANAY, Ahmet Uğur YALÇIN
16:30 – 16:50 NSAİDs ve Böbrek
Ali Kemal KADİROĞLU
 
16:50 – 17:10 Kontrast Nefropatisi
Ömer TOPRAK
 
17:10 – 17:30 Böbrek Hastalığında Doz Reçetelendirme ve Önemli İlaç Etkileşimleri
Süheyla APAYDIN
 
17:30 – 17:45 Tartışma

12 NİSAN 2014 CUMARTESİ
SALON A
TRANSPLANTASYON GÜNCELLEME’2014
08:30 – 08:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
08:45 – 10:00 PANEL: TRANSPLANTASYON İMMÜNOBİYOLOJİSİ
Oturum Başkanları : Mustafa GÜLLÜLÜ, Sadık ERSÖZ
08:45 – 09:05 İmmun Tanınma Mekanizmaları
Tayfun EYİLETEN
09:05 – 09:25 Transplantasyon Öncesi İmmunolojik Testlerin Değerlendirimi
Aysın TULUNAY
09:25 – 09:45 Akut Rejeksiyon: Klinik, Önleme ve Tedavisi
Ülkem ÇAKIR
09:45 – 10:00 Tartışma
10:00 – 10:30 KAHVE ARASI
10:30 – 11:30 PANEL: TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK
Oturum Başkanları: Muzaffer SARIYAR, Mehmet YILDIRIM
10:30 – 10:50 Alıcının Hazırlanması: Kimler Nakil Olamaz?
Fatih DEDE
10:50 – 11:10 Vericinin Hazırlanması: Kimler Verici Olamaz?
Numan GÖRGÜLÜ
11:10 – 11:30 Tartışma
11:30 – 12:30 KONFERANS
Oturum Başkanları: Alaattin YILDIZ, Necmettin GÜVENCE
Böbrek Transplantasyonunda mTOR İnhibitörlerinin Yeri
Murat TUNCER
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:45 PANEL: TRANSPLANTASYON ve İMMUNOSUPRESYON
Oturum Başkanları : Hasan TAŞÇI, Deniz AYLİ
13:30 – 13:50 Transplantasyon Sonrası İmmunsupresif İlaçların Kullanım Prensipleri: Teoriden Pratiğe
Kenan KEVEN
13:50 – 14:10 Immunolojik Riskli Hastada Transplantasyon: Transplantasyon Öncesi ve Sonrası
Bekir TANRIÖVER
14:10 – 14:30 Allograft Disfonksiyonunda Patoloji
Yasemin ÖZLÜK
14:30 – 14:45 Tartışma
14:45 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 16:30 PANEL: TRANSPLANTASYON ve İNFEKSİYON
Oturum Başkanları : Barış AKIN, Ekrem DOĞAN
15:15 – 15:35 CMV Önleme ve Tedavi
Sevgi ŞAHİN
15:35 – 15:55 BK Virus, Önleme ve Tedavisi
Nurhan SEYAHİ
15:55 – 16:15 Fungal İnfeksiyonlar ve Tedavisi
Atahan ÇAĞATAY
16:15 – 16:30 Tartışma
16:30 – 16:45 KAHVE ARASI
16:45 – 18:10 ÖZEL DURUMLARDA TRANSPLANTASYON
Oturum Başkanları : Cüneyt HOŞCOŞKUN, Hakan VURUŞKAN
16:45 – 17:05 Malignite ve Transplantasyon
Halil YAZICI
17:05 – 17:35 Hepatit ve Transplantasyon
Yaşar ÇOLAK
17:35 – 17:55 Gebelik ve Transplantasyon
Ebru UZ
17:55 – 18:10 Tartışma
18:10 – 18:30 Günden Arta Kalanlar ve KAPANIŞ
SALON B
İNTERAKTİF DİYALİZ KURSU
08:30 – 09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Reha ERKOÇ
09:00 – 10:30 Mineral Metabolizması, Üremik Kemik hastalığı, Vasküler Kalsifikasyon,
Siren SEZER, Emre TUTAL
10:30 – 11:00 KAHVE ARASI
11:00 – 12:30 Diyaliz Gereçleri, Membranlar, Diyalizat, Diyaliz Dozu, Diyaliz Yöntemleri, Online HDF
Reha ERKOÇ, Hayriye SAYARLIOĞLU
12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:30 Demir Metabolizması, Eritropoetin, Epo Dirençli Anemi, Trombositopeni
Zeki TONBUL, Lütfullah ALTINTEPE
15:30 – 16:00 KAHVE ARASI
16:00 – 17:30 Diyalizde Diğer Komplikasyonlar, Zor Olgular,
Eyüp KOÇ, Faruk Hilmi TURGUT
17:30-18:30 Damar Erişimi ile ilgili Sorunlar ve Çözümler
Ömer Ali Sayın