This is an example of a HTML caption with a link.
 
 

Davet


Sayın Meslektaşlarım,

Sizleri klinik nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve böbrek transplantasyonu alanındaki bilgilerimizi yenilemek ve geliştirmek amacı ile
9-13_Nisan_2014 tarihinde doğa harikası Sapanca Gölü bölgesindeki Güral Sapanca Otelinde " Güncelleme 2014"  3. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Diyaliz Toplantısı’na davet etmekten mutluluk duyuyorum. Ülkemizin dört bir yanından çok sayıda saygın bilim insanlarının katılımı ile gerçekleşecek toplantımızda, zengin bir bilimsel program oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz başarılı toplantı ardından, bilimsel programımızı  diyaliz ve transplantasyon konularında tüm gün süren kurs toplantıları ile genişlettik.

İki tam gün nefrolojinin değişik alanlarını içeren "A’dan Z’ye Nefroloji " toplantısı ardından tüm gün süren "Transplantasyon_güncelleme" toplantısı düzenlenmiştir. Bu transplantasyon toplantısında ülkemizdeki böbrek transplantasyonu ile yoğun olarak ilgilenen değerli konuşmacılar hem klinik pratikle ilgili bilgileri bizimle paylaşacaklar hem de transplantasyon immunolojisi ile ilgili teorik güncel konular tartışılacaktır. Ülkemizde giderek artan transplantasyon hasta sayısı ve bu konudaki eğitim programlarının yeterli olamaması nedeni ile bu toplantının çok yararlı geçeceğini düşünüyorum.  Bu yılki programda bir başka yenilik olarak 3. gün paralel oturumda tüm gün süren "Interaktif diyaliz kursu" düzenlenmiştir. Burada konuların sunumlar şeklinde aktarılmasından çok tüm gün süren interaktif katılımlı yaklaşık 100 sorunun literatür bilgileri eşliğinde yanıtlanacağı bir toplantı düzeninde olacaktır. Bu toplantıdan nefroloji eğitimindeki yandal uzmanları ve nefrologlar yanında diyaliz sertifikalı dahiliyeci ve diyaliz hekimi arkadaşların yararlanacağını umuyorum. Ayrıca bu şekildeki toplantı düzeni içinde hemodiyaliz pratiği ile ilgili bilgilerin güncellenmesinin çok keyifli olacağını düşünüyoruz. Özellikle diyaliz hekimlerimizi bu toplantıya bekliyoruz. 
   
Baharı karşıladığımız Nisanın ilk günlerinde 9-13 Nisan 2014 de 3. Güncel Böbrek Hastalıkları Toplantısında görüşmek üzere
Güral Sapanca Otel’de buluşmak dileği ile...

Saygılarımla,

Prof. Dr. Alaattin Yıldız
Kongre Başkanı
Değerli Meslektaşlarım,

3. Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği tarafından 9-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Güral Sapanca Oteli’nde gerçekleştirilecektir. Nefrolojide güncelleme niteliği taşıyan toplantımızda klinik pratikte karşılaştığımız konular, literatür bilgileri bu konularda deneyimli meslektaşlarımız tarafından sunulacaktır. Ayrıca deneyimlerimizi paylaşacağımız sözlü sunum oturumları ve poster tartışmaları da yer almaktadır.

Sapanca’nın muhteşem doğası ve Sapanca Gölü’nün güzelliğinin bahar aylarındaki yansımaları içerisinde verimli bir toplantı olması dileğiyle.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu
Kongre Eş Başkanı