This is an example of a HTML caption with a link.

 

Bilimsel Program


Bilimsel Program

13 Nisan 2017, Perşembe 14 Nisan 2017, Cuma 15 Nisan 2017, Cumartesi


08:30 - 09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00 - 09:50 KONFERANS: TEMEL BİLİMLERDEN KLİNİĞE
Oturum Başkanları:  Alaattin Yıldız, Galip Güz
09:00 - 09:20 Intestinal mikrobiyota ve böbrek
Şebnem Karakan
09:20 - 09:40 Otofaji, Toll-like reseptörler ve böbrek
Mehmet Koç
09:40 - 09:50 Tartışma
09:50 - 11:00 HİPERTANSİYON PANELİ
Oturum Başkanları: Zeki Tonbul, Fatih Dede
09:50 - 10:10 Sekonder Hipertansiyon: Hangi testler, kime?
Belda Dursun
10:10 - 10:30 Hipertansiyonda yeni önemli klinik çalışmalar
Kayser Çağlar
10:30 - 10:50 Hipertansiyonda zor olgular (Gebelik, Yaşlı hasta, CVA ve aort diseksiyonu ve diğer HT aciller)
Savaş Öztürk
10:50 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
11:30 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU: FABRY GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Mustafa Güllülü, Musa Bali
11:30 - 12:00 Fabry tanı ve tedavisi
Alaattin Yıldız
12:00 - 12:30 Ülkemizden Fabry olguları
KültiginTürkmen
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 13:30 POSTER TARTIŞMALARI (PS-01 / PS-12)
Oturum Başkanları:  Hadim Akoğul, Mukadder Ayse Bilgiç, Numan Görgülü, İbrahim Güney, Abdullah Özkök
13:30 - 14:30 KONFERANS : NEFROLOJİDE YENİ BİR TEDAVİ HEDEFİ: KOMPLEMAN
Oturum Başkanları: Siren Sezer, Abdülkadir Ünsal
13:30 - 14:15 Difficulties in Diagnosis and Treatment of aHUS
Hermann Haller
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:30 PANEL: METABOLİK HASTALIKLAR VE BÖBREK 
Oturum Başkanları: Ahmet Uğur Yalçın, Deniz Aylı
14:30 - 14:50 Hiperüriseminin akut ve kronik komplikasyonları
Gökhan Temiz
14:50 - 15:10 Hiperoksaluri ve Böbrek
Halil Yazıcı
15:10 - 15:30 Tartışma
15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
16:00 - 17:15 ELEKTROLİT DÜNYASINA GÜNCEL BAKIŞ
  Oturum Başkanları: M. Rıza Altıparmak, Hüseyin Çeliker
16:00 - 16:20 K denge ve bozukluğu
Yaşar Çalışkan
16:20 - 16:40 P denge ve bozukluğu
Sena Ulu
16:40 - 17:00 Ca denge ve bozukluğu
Faruk Hilmi Turgut
17:00 - 17:15 Tartışma
17:15 - 18:00 PANEL: NEFROLOJİ'DE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Oturum Başkanları: M. Rıza Altıparmak, Hüseyin Çeliker
17:15 - 18:00
Diyalizde akılcı ilaç kullanımı
ESA, Demir ve P bağlayıcı
Serhat Karadağ

08:30 - 09:45 KONFERANS :  KBY’DE YÜKSEK MORTALİTEDEN SORUMLU KİM?
Oturum Başkanları: Zerrin Bicik, Mehmet Kanbay
08:30 - 09:00 Hemodiyaliz hastalarında oksidatif stres ve nutrisyon
Hülya Taşkapan
09:00 - 09:30 The impact of increased sympathetic activity in patients with CKD
Carmine Zoccali
09:30 - 09:45 Tartışma
09:45 - 11:00 PERİTON DİYALİZİ
Oturum Başkanları:Mahmut Yavuz, Soner Duman
09:45 - 10:05 KBY’de başlangıç renal replasman tedavisi olarak  periton diyalizi
Fevzi Ersoy
10:05 - 10:25 Böbrek transplantasyonu ve PD
Taner Baştürk
10:25 - 10:45 Kardiyorenal Sendrom ve peritoneal diyaliz
Erkan Dervişoğlu
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
11:30 - 12:30 NEFROLOJİ’DE YENİ TEDAVİLER
Oturum Başkanları:Çetin Turgan, Betül Kalender
11:30 - 11:55 Antiinflamatuar biyolojik ajanlar
İhsan Ergün
11:55 - 12:20 Böbrek hastalarında HCV tedavisi
Fehmi Tabak
12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30  ÖĞLE YEMEĞİ VE POSTER TARTIŞMALARI (PS-13 / PS-25)
Oturum Başkanları: Tayfun Eyileten, Serdar Kahvecioğlu, Kürşad Öneç, Hikmet Tekçe, Selman Ünverdi
13:30 - 14:45 KBY VE ENDOTEL
Oturum Başkanları: Kamil Dilek, Nurhan Seyahi
13:30 - 14:00 Endothelial function and vitamin D in CKD
Carmine Zoccali
14:00 - 14:30 Updated pathogenesis and monitoring of treatment in Fabry Disease
Alberto Ortiz
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:15 KAHVE ARASI
15:15 - 16:30 HEMODİYALİZ PANELİ
Oturum Başkanları: İbrahim Karayaylalı, Hayriye Sayarlıoğlu
15:15 - 15:35 Renal anemide yeni tedavi seçenekleri
Siren Sezer
15:35 - 15:55 Hiperfosfatemi tedavisinde yeni ajanlar
Savaş Öztürk
15:55 - 16:15 Diyalizat içeriğinin klinik sonuçları
Ayhan Doğukan
16:15 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:30 KONFERANS: TRANSPLANTASYONDA YENİ UFUKLAR
Oturum Başkanları: Hüseyin Töz, Neslihan Seyrek
16:30 - 17:15 Transplantasyon ve Genomiks
Enver Akalın
17:15 - 17:30 Tartışma

SALON A
TRANSPLANTASYON GÜNCELLEME’2017
08:30 - 08:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Alaattin Yıldız
08:45 - 10:00 İMMUNOLOJI VE TRANSPLANTASYON
Oturum Başkanları: Galip Güz, Ayhan Dinçkan
08:45 - 09:05 Nefrologlar için Transplantasyon immünolojisi
Dilek Torun
09:05 - 09:25 Nakil öncesi testleri tanıyalım: HLA uyumu crossmatch testleri, PRA, DSA
Bilkay Baştürk
09:25 - 09:45 Nefrolog gözü ile Pretransplant immünolojik risk değerlendirimi
Enver Akalın
09:45 - 10:00 Tartışma
10:00 - 11:00 KONFERANS
Oturum Başkanları:Rumeyza Kazancıoğlu, İzzet Titiz
10:00 - 10:45 BK virüs güncelleme: immunolojik etkileri
Simin Goral
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 KAHVE ARASI
11:30 - 12:45 PANEL: KLİNİK TRANSPLANTASYON-1
Oturum Başkanları:Muzaffer Sarıyar , İbrahim Berber
11:30 - 11:50 Erken dönem (<3 ay) greft disfonksiyonu
Şebnem Karakan
11:50 - 12:10 Geç dönem greft disfonksiyonu
Ülkem Çakır
12:10 - 12:30 Posttransplant malignite: Patogenez önlenme ve tedavi
Alaattin Yıldız
12:30 - 12:45 Tartışma
12:45 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:45 PANEL: TRANSPLANTASYON ve İMMUNOSUPRESYON
Oturum Başkanları:Hasan Taşçı, Süheyla Apaydın
13:30 - 13:50 Kortikosteroidsiz tedavi protokolleri
Murathan Uyar
13:50 - 14:10 Güncel immunsupresif tedavi protokolleri
Asuman Yavuz
14:10 - 14:30 İmmunsupresif ilaçların yan etki yönetimi
Abdülmecid Yıldız
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:15 KAHVE ARASI
15:15 - 16:30 PANEL: KLİNİK TRANSPLANTASYON-2
Oturum Başkanları: Mehmet Yıldırım, Alp Gürkan
15:15 - 15:35 Özel hasta gruplarında transplantasyon (SLE, hepatit, amilodoz)
Meral Gülay Koçak
15:35 - 15:55 Canlı donör olmanın riskleri ve takip esasları
Yener Koç
15:55 - 16:15 Kadavra organ dağıtım sistemi nasıl olmalı?: Marjinal donör - marjinal alıcı
İbrahim Akdağ
16:15 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:50 KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI: TRANSPLANTASYON
Oturum Başkanı: Necmettin Güvence
16:30 - 17:50 Transplantasyonda klinikopatolojik örnek olgular
Hüseyin Töz, Sait Şen
SALON B
İNTERAKTİF DİYALİZ KURSU
08:30 - 09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Murat Duranay
09:00 - 10:30 İYİ DİYALİZ UYGULAMALARI I
Oturum Başkanı: Murat Duranay
09:00 - 09:20 Örneklerle diyaliz yeterliliği
Alper Azak
09:20 - 09:40 Diyalizat
Bülent Hüddam
09:40 - 10:20 Damar Giriş Yolunda Sorunlar ve Çözümler
Ömer Ali Sayın
10:20 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:30 İYİ DİYALİZ UYGULAMALARI II
Oturum Başkanı: Siren Sezer
11:00 - 11:20 Hemodiyaliz hastasında laboratuvar sonuçları nın değerlendirimi ve metabolik asidoza yaklaşım
Hasan Miçozkadıoğlu
11:20 - 11:40 Renal osteodistrofi’de değişiklik var mı?
Emre Tutal
11:40 - 12:00 Aritmiler, KV sorunlar ve ani ölüm
Lütfullah Altıntepe
12:00 - 12:20 Hipervolemi ve hipertansiyon
Eyüp Külah
12:20 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:50 İYİ DİYALİZ UYGULAMALARI III
Oturum Başkanı: Murat Duranay
13:30 - 13:50 Aneminin değerlendirilmesi ve zor olgular
Metin Sarıkaya
13:50 - 14:10 Nörolojik sorunlar
Barış Afşar
14:10 - 14:30 Psikolojik sorunlar
Çiğdem Aydemir
14:30 - 14:50 Tartışma
14:50 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 17:00 İYİ DİYALİZ UYGULAMALARI IV
Oturum Başkanları: Sedat Üstündağ, İdris Şahin
15:30 - 15:50 Diabetik hastada hemodiyaliz
Ayşe Sinangil
15:50 - 16:10 Kalp yetmezliği olan hastada diyaliz
Ekrem Kara
16:10 - 16:30 Diyaliz hastasında malnütrisyon
Gültekin Gençtoy
16:30 - 16:50 Diyaliz hastasında ateş
Sultan Özkurt
16:50 - 17:00 Tartışma

  SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:30-09:30 KALP YETERSİZLİĞİ HİPERTANSİYON OLGU BİLDİRİLERİ  
Güncel Kılavuzlardan Klinik Uygulamaya Geleneksel Kalp Yetersizliği Tedavisi

Oturum Başkanı:
Hüseyin Şenocak, Rıdvan Yalçın
Dirençli Hipertansiyon

Oturum Başkanları:
Barış İlerigelen, M. Sıddık Ülgen
Oturum Başkanları: Sait Alan, Halil Tanrıverdi

Tamamen vücut dışına çıkmış kalp pili jeneratörü
Mehmet Onur Omaygenç
 
Akılcı RAAS (ACE inh, ARB, MRA) kullanımı: Olgularla anlatım
Timur Selçuk
Dirençli HT tanısı ve sekonder nedenler
Alper Kepez
Akut allerjik reaksiyonun düzeltilmiş QT Dispersiyonu ve P Dalga Dispersiyonu üzerine etkisi
Oğuz Kaan Kaya
Akılcı beta bloker kullanımı: Olgularla anlatım (dozlama, uptitrasyon, takip)
İbrahim Sarı
Dirençli hipertansiyonda ilaç tedavisi
Mehmet Kayrak
Elektrik çarpmasına bağlı değişken derecede kalp bloğu
Tolga Han Efe
Akılcı ivabradin/digoksin/hidralazin&nitrat kullanımı (dozlama, takip, uptitrasyon)
Yüksel Çavuşoğlu
Dirençli hipertansiyonda renal denervasyon ve diğer ilaç dışı tedavi yöntemleri
Murat Çaylı
Aşırı Subklaviyan Ven Açılanması olan bir hastada Brakiyal yolla geçici Pacemaker yerleştirilmesinde pratik ve kolaylaştırıcı bir manevra
Ümit Yaşar Sinan
Akut KY akılcı tedavisi
Ahmet Ekmekçi
Hipertansiyonda renal arter darlığı tedavisi
Murat Akçay
Triküspid darlığına sebep olan metastatik kardiyak lenfoma
Harun Kılıç
    Tip 2L Tek Koroner Arter Anomalisi: Nadir bir koroner anomali
Emrah Ermiş
    Erişkin bir olguda 3 boyutlu Ekokardiyografi Eşliğinde Ventriküler Septal Defektin kapatılması
Saadet Demirtaş
    Ekokardiyografi ile tanı alan primer akciğer kanseri olgusu
Salih Kılıç
09:30-09:45 Ara
09:45-10:45 2014-2015 Sıcak Gelişmeler Oturumu ORTAK OTURUM OLGU BİLDİRİLERİ  
Oturum Başkanları: Necip Alp, Mustafa Demirtaş Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalığı ve Lipid Çalışma Grupları Ortak Toplantısı Oturum Başkanları: Selçuk Pala, Ramazan Akdemir

Stuck Mitral Biyoprotez kapağın nadir bir sebebi: Trombüs
Mahmut Yesin
 
Koroner Arter Hastalığı
Mehmet Yazıcı
İleri Yaşta Kardiyovasküler Sorunlara Yaklaşım

Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Doğan Erdoğan
İzole pulmoner kapak endokardisi
Veysel Özgür Barış
Lipid
Meral Kayıkçıoğlu
Yaşlılarda hipertansiyon: Tedavi hedefleri ve yöntemi ne olmalı?
Adnan Burak Akçay
52 yaşında ciddi romatizmal Aort ve Mitral Darlığı olan bir hastada aynı seansda Transkateter Aort Kapak Replasmanı ve Mitral Balon Valvulotomi
Yakup Alsancak
Hipertansiyon
Alparslan Birdane
Antitrombotik ve antikoagulan tedavi yöntemleri gençlere göre farklı mıdır?
Nazif Aygül
Adrenalin'in No-Reflow fenomeni'ne Etkisi
Abdullah Tunçez
Aritmi
Onur Akpınar
Dislipidemi tedavisi başlama ve hedef değerleri ne olmalı?
Hasan Ali Gümrükçüoğlu
Dev bir koroner anevrizmanın neden olduğu akut yüksek lateral miyokart enfarktüsü
Ahmet Çelik
  Kan basıncı nereye kadar düşürülmeli? Hangi antihipertansifler tercih edilmeli?
Köksal Ceyhan
Koroner arter hastalığına sekonder presenkop ve ventriküler repolarizasyon anormalliği birlikteliği
Baktash Morrad
İleri yaşlı hastada perkütan koroner girişim KABG'e tercih edilmeli mi ?
Emine Gazi
Anafilaktik reaksiyonda epinefrin toksitesine bağlı miyokard enfarktüsü
Lütfü Bekar
  Rüptüre sağ koroner arter anevrizması ile seyreden Behçet Hastalığı
Muhammed Keskin
10:45-11:00 Ara
11:00-12:00 2014-2015 Sıcak Gelişmeler Oturumu ORTAK OTURUM OLGU BİLDİRİLERİ  
Oturum Başkanları: Abdurrahman Oğuzhan, Bilgin Timuralp Lipid, Hipertansiyon ve KKH Ortak Oturumu Kadın Kalbini Anlamak

Oturum Başkanları:
Çetin Erol, Nurgül Keser
Oturum Başkanları: Necmi Ata, Hasan Gök

Aort kapakta kitle varlığında predilatasyonsuz yapılan TAVİ olgusu
Ertuğrul Okuyan
 
Görüntüleme:
Ümit Güray
Kadında iskemik kalp hastalığı: Kadınlarda kalp hastalıkları neden farklı seyrediyor?
Alev Arat-Özkan
Protez mitral kapağında ayrışmaya neden olan Brucella Endokarditi
Samim Emet
Kalp Yetersizliği:
Mehmet Birhan Yılmaz
Kadınlarda hipertansiyona yaklaşım farklı mı olmalı?
Filiz Özerkan Çakan
KBT4794: Mitral kapak posterior leflet anevrizması ile ilişkili paroksismal atriyal fibrilasyon
Turgay Işık
Pulmoner VHPG
Barış Kaya
Kadınlarda dislipidemi, obezite ve metabolik sendrom
Seden Çelik
Tekrarlayan koroner arter vazospazmı ve atriyoventriküler blok: olgu sunumu
Alp Yıldırım
Kapak
Ömer Gedikli
Kadınlarda primer korunma, erkeklerden farklı mı?
Ahmet Yıldız
Sol ventrikül serbest duvar rüptürüne ve femoral arterin total oklüzyonuna neden olan basit bir LAD lezyonunun nadir komplikasyonları
Gülay Gök
  Kadınlarda iskemik kalp hastalıklarında görüntülemede neleri göz önünde bulundurmalıyız?
Yusuf Tavil
Koroner yavaş akım hastalarında anksiyete, depresyon ve genel psikolojik stres
Mehmet Baran Karataş
    Dev LAD anevrizması
Uğur Aksu
    Nadir bir pulmoner hipertansiyon nedeni: abernethy malformasyonu
Tamer Yoldaş