This is an example of a HTML caption with a link.
 

Bilimsel Program


Program Akışı


 • » 10 Nisan 2019, Çarşamba Detaylar İçin Tıklayınız...

  14:00 - 14:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Abdülkadir Ünsal, İbrahim Karayaylalı
  14:30 – 16:30 PANEL: NEFROLOJİ EĞİTİMİNDE SORUNLAR
  Oturum Başkanı: Abdülkadir Ünsal
  14:30 - 15:00 Hemodiyaliz Eğitiminde Sorunlar
  Tamer Sakacı
  15:00 - 15:30 Periton Diyalizi Eğitiminde Sorunlar
  Taner Baştürk
  15:30 - 16:00 Transplantasyon Eğitiminde Sorunlar
  Alaattin Yıldız
  16:00 - 16:30 Tartışma
  16:30 - 17:30 KAHVE ARASI
  17:30 – 18:30 KONFERANS
  Oturum Başkanı: Yusuf Oğuz
  17:30 – 18:30 Hekim Sorumluluğu
  Abdülgaffar Vural
 • » 11 Nisan 2019, Perşembe Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:25 - 08:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Abdülkadir Ünsal, İbrahim Karayaylalı
  08:30 - 09:15 KONFERANS
  Oturum Başkanları: İbrahim Karayaylalı, Neslihan Seyrek
  08:30 - 09:00 KBY’de Beslenme Bozukluğu: Patogenez
  Alp İkizler
  09:00 - 09:15 Tartışma
  09:15 - 10:30 GLOMERÜLER HASTALIKLAR - PATOGENEZDE YENİLİKLER
  09:15 - 10:30 Oturum Başkanları: Zeki Tonbul, Abdulkadir Ünsal
  09:15 - 09:35 Podosit Biyolojisi ve Hastalıkları
  Abdülmecit Yıldız
  09:35 - 09:55 Böbrek Hastalıkları ve Micro RNA
  Sinan Trablus
  09:55 - 10:15 Glomerüler Hastalıkların Tanı ve Tedavisinde Biyo-Göstergeler
  Şebnem Karakan
  10:15 - 10:30 Tartışma
  10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
  11:00 - 11:45 UYDU SEMPOZYUMU
  Alexion Logo
  Oturum Başkanı: Alaattin Yıldız
    aHÜS Vaka Serisi Sonuçları ve Hastalık Yönetimi
  Halil Yazıcı
  12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  12:30 - 13:30 POSTER TARTIŞMALARI
  13:30 - 14:30 HİPERTANSİYON / DİYABET VE BÖBREK
  Oturum Başkanları: Çetin Turgan, Mustafa Güllülü
  13:30 - 13:50 Eski Bir Hikaye, Yeni Bakış Açısı: Tuz
  Abdullah Özkök
  13:50 - 14:10 Yeni Kılavuzlar Işığında HT Tedavisi
  Orçun Altunören
  14:10 – 14:30 Yeni Antidiyabetikler ve Kardiyo-Renal Faydaları
  Betül Öğütmen
  14:30 - 14:45 Tartışma
  14:45 - 15:30 UYDU SEMPOZYUMU
  Shire Logo
  Oturum Başkanları: Alaattin Yıldız, Galip Güz
    Olgularla Derinlemesine Fabry Hastalığı
  Nesrin Karabul
  15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
  16:00 – 17:15 PANEL: NEFROLOJİDE YENİ TEDAVİLER
  Oturum Başkanları: Kamil Dilek, Saime Paydaş
  16:00 – 16:20 SLE Nefriti: Patogenez ve Yeni Tedaviler
  Nurhan Seyahi
  16:20 - 16:40 Polikistik Böbrek Hastalığı: Patogenez ve Tedavide Yenilikler
  Hakkı Arıkan
  16:40 – 17:00 Nefrolojide İnflamasyon ve Antiinflamatuar Tedavi
  Faruk Hilmi Turgut
  17:00 - 17:15 Tartışma
  SALON B
  14:00 - 16:00 WORKSHOP
  14:00 - 16:00 Türki Cumhuriyet Ülkeleri
  Nefroloji Alanında Bilimsel ve Eğitim ile İlgili İşbirliği
  Abdülkadir Ünsal (Türkiye)
  Alaattin Yıldız (Türkiye)
  İbrahim Karayaylalı (Türkiye)
  Galip Güz (Türkiye)
  Siren Sezer (Türkiye)
  İbrahim Akdağ (Türkiye)
  Abdiev Bektur Askerovich (Kırgızistan)
  Altynova Sholpan Khanapina (Kazakistan)
  Orxan Quliyev (Azerbaycan)
  Nazym Nigmatullina (Kazakistan)
  16:15 - 17:15 PANEL: AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Oturum Başkanı: Necmettin Güvence
  16:15 - 17:15 Hipertansiyonda Akılcı İlaç Kullanımı
  Mustafa Sevinç
  17:15 - 18:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER
 • » 12 Nisan 2019, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 09:45 PERİTON DİYALİZİ
  Oturum Başkanları: Abdülkadir Ünsal, Murat Duranay
  08:30 – 08:45 PD First: Ne Zaman, Kime?
  Meltem Gürsu
  08:45 – 09:00 Dünyada ve Ülkemizde PD: Niye Farklı?
  Soner Duman
  09:00 – 09:15 Kalp Yetersizliğinde PD
  Elbis Ahbab
  09:15 – 09:30 Acil Başlangıç Periton Diyalizi
  Taner Baştürk
  09:30 – 09:45 Tartışma
  09:45 - 10:30 UYDU SEMPOZYUMU
  Shire Logo
  Oturum Başkanı: Hakan Karpuz
    Bir Vakanın Ötesinde: Klinikten Teoriye Fabry Hastalığı
  Nurhan Seyahi, Hakan Karpuz
  10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
  11:00 - 11:45 HEMODİYALİZ
  Oturum Başkanları: Serhan Tuğlular, Mustafa Balal
  11:00 – 11:20 Hemodiyaliz ile İlişkili Güncel Çalışmalar
  Kültigin Türkmen
  11:20 – 11:40 Seçilmiş Olgularda Diyaliz (Amiloidoz, Diyabetik, Yaşlı Hasta, KKY)
  Eyüp Külah
  11:40 – 11:45 Tartışma
  11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU
  Baxter Logo
  Oturum Başkanı: Ülver Derici
  11:45 - 11:55 Büyük, Orta Moleküller ve Vücuttaki Etkileri
  Ülver Derici
  11:55 - 12:10 Yeni Teknolojilerle Böbreğe Ne Kadar Yaklaştık?
  Serkan Aktürk
  12:10 - 12:25 Theranova ile Gerçekleşen HDx Tedavisi ve Performans
  Tamer Sakacı
  12:25 - 12:30 Soru - Cevap
  12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  12:30 - 13:30 POSTER TARTIŞMALARI
  13:30 – 14:45 NEFROTOKSİSİTE
  Oturum Başkanları: Hayriye Sayarlıoğlu, Nurhan Seyahi
  13:30 - 13:50 Toksik Nefropatiler: Patogenez ve Sınıflandırma
  Yener Koç
  13:50 - 14:10 Onkolojide Hedefe Yönelik İlaçlar ve Böbrek
  Dilek Torun
  14:10 – 14:30 Herbal / Madde Bağımlılığı İlişkili Nefropati
  Kenan Turgutalp
  14:30 – 14:45 Tartışma
  14:45 - 15:30 UYDU SEMPOZYUMU (Binocrit)
  Sandoz
  Oturum Başkanı: Musa Bali
    Biyobenzerleri Anlamak
  Galip Güz
  15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
  16:00 – 17:15 KBY PANELİ
  Oturum Başkanları: Musa Bali, Ahmet Uğur Yalçın
  16:00 – 16:20 Olgularla Prediyaliz Hastalarında Anemi: Nedenleri ve Tedavisi
  Siren Sezer
  16:20 – 16:40 KBY de Eski Bir Konu: Hiperfosfatemi
  Gülay Koçak
  16:40 – 17:00 KBY Hastalarında KV Sağaltım: Yeterince Yapılıyor mu?
  Meltem Seziş
  17:00 – 17:15 Tartışma
  SALON B
  16:00 - 17:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
 • » 13 Nisan 2019, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  SALON A
  TRANSPLANTASYON GÜNCELLEME’2019
  08:30 - 08:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Galip Güz
  08:45 – 10:30 İMMUNOLOJİ VE TRANSPLANTASYON
  Oturum Başkanları: Alaattin Yıldız, Muzaffer Sarıyar
  08:45 - 09:15 İmmunolojik Testler ve Değerlendirimi:
  Gonca Karahan
  09:15 - 10:00 Olgularla İmmunolojik Risk Değerlendirimi ve İmmunsupresif Yaklaşım
  Enver Akalın
  10:00 – 10:20 Çapraz Nakil
  Asuman Yavuz
  10:20 – 10:30 Tartışma
  10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
  11:00 – 12:15 PANEL: KLİNİK TRANSPLANTASYON-1
  Oturum Başkanları: Hüseyin Bakkaloğlu, Mehmet Kılıç
  11:00 – 11:20 Canlı Donör Hazırlığında Zor Kararlar
  Arzu Velioğlu
  11:20 – 11:40 Marginal Kadavra Donör
  Elif Arı Bakır
  11:40 – 12:00 Donör Kökenli İnfeksiyonlar
  Erhan Tatar
  12:00 – 12:15 Tartışma
  12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30 – 14:30 KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI
  13:30 – 14:30 Klinikopatolojik Toplantı
  Hüseyin Töz, Sait Şen
  14:30 - 15:15 UYDU SEMPOZYUMU (Grafolon)
  Fresenius Medical Care
  Oturum Başkanı: Galip Güz
    Geçmişten Geleceğe Grafalon Ant İnsan T Lenfosit
  Barış Akın
  15:15 - 15:45 KAHVE ARASI
  15:45 - 17:15 PANEL: KLİNİK TRANSPLANTASYON-2
  Oturum Başkanları: İzzet Titiz, Alp Gürkan
  15:45 - 16:05 İmmunsupresyonda CNI’ın Yeri
  Emre Tutal
  16:05 - 16:25 CNI Minimizasyon: Avantajları ve Dezavantajları
  Ayşe Sinangil
  16:25 - 16:45 Transplantasyon Hastalarında Hepatit B ve C
  Gülçin Kantarcı
  16:45 - 17:05 Transplantasyon Hastalarında Aşılama
  Halil Yazıcı
  17:05 – 17:15 Tartışma
  SALON B
  İNTERAKTİF DİYALİZ KURSU
  08:30 - 09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Murat Duranay
  09:00 - 10:30 İYİ DİYALİZ UYGULAMALARI - I
  DİYALİZ YETERLİLİĞİ / DİYALİZAT
  Oturum Başkanları: Sedat Üstündağ, Hülya Taşkapan
  09:00 - 09:25 Olgularla Diyaliz Yeterliliği
  Serdar Kahvecioğlu
  09:25 - 09:50 Olgularla Diyalizat Seçimi
  İlhan Kurultak
  09:50 - 10:15 Olgularla Diyaliz Hipotansiyon Yönetimi
  Aydın Güçlü
  10:15 - 10:30 Tartışma
  10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
  11:00 - 12:30 İYİ DİYALİZ UYGULAMALARI - II
  DAMAR GİRİŞ YOLU
  Oturum Başkanları: Dede Şit, Ayhan Doğukan
  11:00 - 11:30 Damar Giriş Yolları : Sorunlar ve Çözümler
  Kürşat Bozkurt
  11:30 - 12:00 Kalp Damar Cerrahisi ve Girişimsel Radyoloji Deneyimi
  Ali Koçyiğit
  12:00 - 12:15 Tartışma
  12:15 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30 - 15:00 İYİ DİYALİZ UYGULAMALARI - III
  MİNERALMETABOLİZMASI / ANEMİ YÖNETİMİ / BESLENME
    Oturum Başkanları: Abdulkadir Ünsal, Taner Baştürk
  13:30 - 13:55 Aneminin Değerlendirilmesi ve Zor Olgular
  Tamer Sakacı
  13:55 - 14:20 Olgularla Mineral Metabolizma
  Ekrem Kara
  14:20 - 14:45 Olgularla Beslenme Bozukluklarına Yaklaşım
  Tuncay Şahutoğlu
  14:45 - 15:00 Tartışma
  15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
  15:30 - 17:00 İYİ DİYALİZ UYGULAMALARI - IV
  DİĞER KOMPLİKASYONLAR
  Oturum Başkanları: Murat Duranay, Ayşe Zeynep Bal
  15:30 - 15:50 Kaşıntı Olgularla
  Ayşe Zeynep Bal
  15:50 - 16:10 Romatolojik Sorunlar Olgularla
  Mehtap Akdoğan
  16:10 - 16:30 Noro-Psikiyatrik Sorunların Yönetimi
  Ramazan Ulu
  16:30 - 16:50 Diyalizi Hastasının Ameliyata Hazırlanması
  Ebru Gök Oğuz
  16:50 - 17:00 Tartışma
  SALON C
  GENEL HEKİMLİKTE NEFROLOJİ
  08:30 - 09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Numan Görgülü
  09:00 - 10:30 HİPERTANSİYON
  Oturum Başkanı: Mustafa Güllülü, Kübra Kaynar
  09:00 - 09:20 Tam İdrar Tahlilinin Değerlendirimi
  İhsan Ergün
  09:20 - 09:40 Böbrek Fonksiyon Testleri
  Belda Dursun
  09:40 - 10:00 Hematuriye Yaklaşım
  Bülent Hüddam
  10:00 - 10:20 Proteinüriye Yaklaşsın
  Mürvet Yılmaz
  10:20 - 10:30 Tartışma
  10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
  11:00 - 12:30 SIVI ELEKTROLİT
  Oturum Başkanları: Lütfullah Altıntepe, Betül Kalender
  11:00 - 11:25 Olgularla Metabolik Asidoz +/- Alkaloz
  Savaş Öztürk, Sami Uzun
  11:25 - 11:50 Olgularla Na Dengesi Bozuklukları
  Gültekin Gençtoy
  11:50 - 12:15 Olgularla K Denge Bozuklukları
  Fatih Dede
  12:15 - 12:30 Tartışma
  12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  13:30 - 15:00 GENEL NEFROLOJİ
  Oturum Başkanları: Soner Duman, Hasan Miçozkadıoğlu
  13:30 - 13:55 Böbrek Yetersizliğinde İlaç Farmakokinetiği
  Sena Ulu
  13:55 - 14:20 İlaç İlişkili Nefrotoksisite (Antibio, NSA, RAS Bloker, PPI)
  Hadim Akoğlu
  14:20 - 14:45 Pigment Nedenli Akut Böbrek Hasarı
  Bülent Kaya
  14:45 - 15:00 Tartışma
  15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
  15:30 - 17:00 ACİL NEFROLOJİ
  Oturum Başkanları: Gülizar Şahin, Tayfun Eyileten
  15:30 - 15:55 Acilde Akut Böbrek Hasarı Değerlendirimi
  Aysun Aybal Kutlugün
  15:55 - 16:20 Diyaliz Hastasında Acil Sorunlar
  Selman Ünverdi
  16:20 - 16:45 Acilde Renal Transplantasyon Hastası
  Numan Görgülü
  16:45 - 17:00 Tartışma
 • » 14 Nisan 2019, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  09:00 - 11:00 PANEL: NEFROLOJİDE ZOR OLGULAR
  Oturum Başkanı: Murat Duranay
  09:00 - 09:30 Dirençli FSGS Olgusu
  Alaattin Yıldız
  09:30 - 10:00 Nefrotik Sendromda Palyetif Tedavi
  Abdulkadir Ünsal
  10:00 - 10:30 Kronik Rejeksiyonlu Hastanın Yönetimi
  Galip Güz
  10:30 - 11:00 Tartışma
  11:00 - 12:00 KAPANIŞ
  KONGRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  SALON B
  09:00 - 10:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER - 3
  12:00 OTELDEN AYRILIŞ