Bilimsel Program

Untitled Document
5 NİSAN 2013, CUMA 6 NİSAN 2013, CUMARTESİ

5 NİSAN 2013, CUMA
08:00-08:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
08:30-09:15 KONFERANS
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şali ÇAĞLAR, Prof. Dr. Kamil DİLEK
  Diyabetik Nefropati; laboratuardan kliniğe
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
09:15-10:30 KLİNİK NEFROLOJI PANELİ
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN, Prof. Dr. Mehdi YEKSAN
09:15-09:35 Glomerüler hastalıklar ve proteinüri patogenezi
Prof. Dr. Ali AKÇAY
09:35-09:55 ANCA ilişkili vaskülitlerde patogenez ve tedavi
Prof. Dr. Saime PAYDAŞ
09:55-10:15 Sekonder Amiloidoz; ne değişti?
Doç. Dr. Eyüp KOÇ
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 HİPERTANSİYON PANELİ
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İbrahim KARAYAYLALI, Prof. Dr. Galip GÜZ
10:45-11:05 Primer hiperaldesteronizm; zannettiğimizden daha mı sık?
Doç. Dr. Savaş ÖZTÜRK
11:05-11:25 Renovasküler hipertansiyon; tanı ve tedavide neredeyiz?
Doç. Dr. Halil YAZICI
11:25-11:45 Hipertansiyon tedavisinde son gelişmeler
Prof. Dr. Mustafa ARICI
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU - AbbVie İlaç
Sekonder Hiperparatiroidi ve ötesi
  Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Galip GÜZ
  Sekonder Hiperparatiroidi tedavisinde güncel yaklaşımlar
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
  Selektif vitamin D reseptör aktivasyonu ve kardiyorenal sendrom
Prof. Dr. F. Fevzi ERSOY
13:00-14:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 POSTER TARTIŞMALARI
  Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Ebru UZ, Doç. Dr. Ayşe BİLGİÇ
  PS-01 - PS–33
14:00-15:30 İNTERAKTİF VAKA TARTIŞMASI
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Reha ERKOÇ, Prof. Dr. Hayriye SAYARLIOĞLU
14:00-14:30 Asit-Baz Dengesi
Prof. Dr. Reha ERKOÇ, Doç. Dr. Yasemin SOYORAL
14:30-15:00 Sıvı Elektrolit Metabolizması
Prof. Dr. Hayriye SAYARLIOĞLU, Doç. Dr. Hasan KAYABAŞI
15:00-15:30 Hemodiyaliz
Doç. Dr. Hasan MİÇOZKADİOĞLU, Doç. Dr. Rengin ELSÜRER AFŞAR
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:30 KONFERANS
  Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Abdülkadir ÜNSAL, Doç. Dr. Murat DURANAY
  Trombotik Mikroanjiopatiler; patogenez ve tedavi
Prof. Dr. Zelal BİRCAN EKİNCİ
16:30-17:30 AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ PANELİ
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ, Prof. Dr. Nurhan ÖZDEMİR
16:30-16:50 Akut böbrek hasarında fizyopatoloji
Prof. Dr. Belda DURSUN
16:50-17:10 Yoğun bakım ünitesinde akut böbrek hasarı yönetimi
Prof. Dr. Ali Kemal KADİROĞLU
17:10-17:30 Akut böbrek yetersizliğinde malnutrisyon ve tedavisi
Prof. Dr. Kayser ÇAĞLAR
17:30-18:00 Kahve Arası
18:00-19:00 TÜBİTAK Araştırma ve Bilim İnsanı Destekleri
  Oturum Başkanı:
Prof. Dr. M. Emin YILMAZ
  Konuşmacı:
Doç. Dr. Necati DEMİR (TÜBİTAK)

6 NİSAN 2013, CUMARTESİ
08:30-09:15 KONFERANS
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeki TONBUL, Prof. Dr. Hüseyin ÇELİKER
  Kardiyorenal risk faktörü olarak ürik asit
Doç. Dr. Mehmet KANBAY
09:15-10:30 HEMODİYALİZ PANELİ
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. A. Uğur YALÇIN, Prof. Dr. Neslihan SEYREK
09:15-09:35 Fosfor metabolizmasına yeniden bakış
Prof. Dr. Siren SEZER
09:35-09:55 Kalsimimetikler ve vasküler etkileri
Doç. Dr. Faruk Hilmi TURGUT
09:55-10:15 Hemodiafiltrasyon ve kardiyovasküler fonksiyonlara etkisi
Doç. Dr. Beril AKMAN
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 PERİTON DİYALİZİ PANELİ
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mahmut YAVUZ, Prof. Dr. Hülya TAŞKAPAN
10:45-11:05 Periton diyaliz solüsyonları ve fibrozisin engellenmesi
Prof. Dr. Fevzi ERSOY
11:05-11:25 Periton diyaliz yeterliliği ve reçetelendirme
Prof. Dr. Soner DUMAN
11:25-11:45 Özel hasta gruplarında periton diyalizi
Prof. Dr. Bülent TOKGÖZ
11:45-12:00 Tartışma
12:00-13:00 UYDU SEMPOZYUMU - Fresenius Medical Care
  Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ercan OK
  Önce periton diyalizi 
Prof. Dr. Celalettin USALAN
  Ev hemodiyalizi
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
  Evde diyaliz, bütüncül yaklaşım
Prof. Dr. Ercan OK
13:00-14:00 Öğle Yemeği
13:00-14:00 POSTER TARTIŞMALARI
  Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Serdar KAHVECİOĞLU, Doç. Dr. Mustafa KELEŞ
  PS-34 - PS–66
14:00-15:30 TRANSPLANTASYON PANELİ
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Alpaslan ERSOY, Prof. Dr. A. Rıza ODABAŞ
14:00-14:20 Nakil öncesi immünolojik sonuçların yorumlanması
Prof. Dr. Fatma SARVAN OĞUZ
14:20-14:40 Sensitize hastada transplantasyon
Prof. Dr. Kenan KEVEN
14:40-15:00 Allograft disfonksiyonunda transplant patolojisinin yeri
Uzm. Dr. Aysen TERZİ
15:00-15:20 Kronik allograft disfonksiyonu yönetimi
Prof. Dr. Süheyla APAYDIN
15:20-15:30 Tartışma
15:30-16:30 UYDU SEMPOZYUMU
16:30-16:45 Kahve Arası
16:45-17:30 KONFERANS
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ, Doç. Dr. Dede ŞİT
  İmmunsupressif tedavinin dünü bugünü yarını
Prof. Dr. Ekrem DOĞAN
17:30-18:30 LİTERATÜRDE YENİ NE VAR?
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. M. Rıza ALTIPARMAK, Prof. Dr. Tuğrul SEZER
17:30-17:50 Klinik Nefroloji
Doç. Dr. Nüket BAVBEK
17:50-18:10 Diyaliz
Doç. Dr. Tansu SAV
18:10-18:30 Transplantasyon
Doç. Dr. Numan GÖRGÜLÜ
18:30-19:00 NEFROLOJIDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Musa BALİ, Prof. Dr. Mustafa CİRİT
  Konuşmacı:
Prof. Dr. Ramazan ÇETİNKAYA